Garance nejnižší sazby

Garance nejnižší sazby

Garantujeme Vám nejnižší sazbu a zároveň i nejvýhodnější podmínky.

Požádejte hypotečního specialistu o stanovení nejnižší sazby pro Váš obchodní případ.

Schůzka se specialistou

Schůzka se specialistou

Řešení šité na míru pro váš obchodní případ, Vám připraví hypotéční specialista ve vaší lokalitě.


Slovník pojmů


Co je hypotéka?

 • hypoteční úvěr neboli hypotéka je úvěr určený fyzickým a právnickým osobám
 • musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR
 • jedná se o úvěr, jehož účelem je financování nákupu nemovitosti, stavby či rekonstrukce
 • v nabídce je několik typů hypoték
 • obvyklá hodnota LTV bývá 85%
 • nejvýhodnější podmínky hypoték lze získat u delších splatností nebo vyšších úvěrových částek
 • hypoteční úvěr může získat fyzická i právnická osoba, družstva i obce
 • banky posuzují u každého klienta bonitu – příjmy a výdaje konkrétního žadatele, vyhodnocují z ní schopnost splácet

Účel hypotečních úvěrů

 • koupě nemovitosti
 • výstavba nemovitosti, rekonstrukce či modernizace
 • zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
 • refinancování již stávajícího hypotečního úvěru
 • vypořádání majetkových nároků spojených s nemovitostí - vypořádání spoluvlastnických nebo dědických nároků k nemovitosti, vypořádání SJM
 • kombinace výše uvedených účelů

Typy hypotéky - druhy hypoték

Je na výběr z různých hypotečních úvěrů. Typy hypoték se liší v podmínkách (výše úrokové sazby, způsob splácení, možnosti financování atd.). Nejčastější varianta je účelová hypotéka, kterou lze financovat koupi nové nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci a dokonce i refinancování.

Výhodou takové účelové hypotéky je jejich široká nabídka na hypotečním trhu a výhodná úroková sazba.


Americká hypotéka

Úvěr krytý nemovitostí, může však sloužit prakticky k čemukoliv (nákup auta, dovolená...). Má přísnější podmínky přidělení a vyšší úrokovou sazbu než klasická hypotéka.


Australská hypotéka

Kombinovaná (účelový hypoteční úvěr s prvky neúčelového), hypotéka zpětná nebo hypotéka na družstevní bydlení. Nejčastěji využívané jsou stále účelové hypoteční úvěry. Hypoteční úvěr s degresivním výpočtem úrokové sazby.


Flexibilní hypotéka

U flexibilní hypotéky mají klienti možnost upravovat výši měsíční splátky v průběhu splácení, a to dle potřeby, dále požadovat odklad (např. v období finančních problémů) či hypotéku kdykoliv a hlavně bez sankcí splatit.


Hypotéka bez dokládání příjmů

Tyto hypotéky jsou v praxi dražší než ostatní a banka je zpravidla ochotna klientovi půjčit maximálně 50 % až 60 % ceny nemovitosti. Na trhu jsou varianty, kde je možné získat nízkou sazbu i LTV do 90%, ale pro tento způsob nás raději kontaktujte.


Hypotéka s investicí

Hypotéka kombinovaná s investicí – jde o takový typ hypotéky, kdy klient hypoteční bance splácí jen minimální možnou splátku a zároveň investuje. Klient využívá toho, že investice má průměrný výnos vyšší než jsou úroky na hypotéce, zároveň nese tržní riziko. Tato varianta je využívána z důvodů nízké průběžné splátky a dobrého přístupu k investici, která funguje jako průběžná rezerva s dobrým zhodnocením. Kterou je možné i průběžně řešit nenadálé situace, nebo hypotéku předčasně splatit.


Hypotéka na pronájem

V případě financování koupě nemovitosti sloužící k pronájmu banka umožňuje variantu tzv. Buy to Let (započítání příjmů z budoucího pronájmu). U této varianty je možné započítat do příjmů žadatele příjmy z budoucího pronájmu, a to 60 % obvyklého nájemného stanoveného externím odhadcem banky. Externí odhadce současně posoudí, zda je nemovitost v dané lokalitě pronajímatelná.


Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je typ spotřebitelského úvěru, pro financování nemovitostí. Je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem.


Hypotéka s neúčelovou částí

Je úvěr, který lze použít nejen na investice do nemovitosti, tzv. „účelová část“, ale současně i na financování, jehož účel banka nesleduje, tj. „neúčelovou část“, ale mělo by být spojeno s nemovitostí, např. vybavení nemovitosti: nábytek, osvětlení apod.


Potvrzení o příjmu

Jedná se o dokument, který potvrzuje zaměstnavatel a ve kterém je sumarizován čistý příjem žadatele za určitou dobu.


Úroková sazba

Je vyjádřena v procentech. Jedná se o číslo, které je důležité pro stanovení výše měsíční splátky a celkově ceny úvěru.


Možnosti splácení

 • anuitní splácení – klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky (nejčastěji využívané). Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny.
 • progresivní splácení – klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují.
 • degresivní splácení – klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje.

Doba splatnosti

Hypotečních úvěrů je různá. Splatnost hypotečního úvěru je většinou 5 až 30 let. Je možná i delší doba až 40 let, ale nároky kladené na klienta jsou pak vyšší. Žadatel musí splňovat podmínku, kdy délka splatnosti úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 25 až 30 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr.

Hypotéku je možné splatit jednorázově, v období fixace.


Výše úrokové sazby a fixace

Období fixace je určitá doba, po kterou bude výše splátky hypotečního úvěru neměnná. Klient si většinou určuje její délku sám, na 1rok až 10 let. Běžně klient volí fixační období na dobu 3 nebo 5 let v období nízkých úrokových sazeb je výhodné využít delší fixace. Po skončení fixace může klient buďto doplatit celý, nebo dostane od banky novou nabídku s výší úrokové sazby. Výše úrokové sazby se vždy odvíjí od daného typu hypotéky, doby splácení a zvolené doby fixace.


Jistina

Částka, kterou si od banky na bydlení klient půjčuje. Jistina se postupně splácí spolu s úrokem. Úrok se odvozuje i počítá z jistiny. Postupem času se výše jistiny snižuje a klient tak v měsíční splátce platí stále méně peněz na úrocích.


Co je DTI a LTI u hypoték (Loan/Debt-to-Income)

DTI u hypoték znamená poměr celkového objemu dluhu vůči ročnímu příjmu. LTI je označení, které se v ČR objevuje méně, ale význam je stejný. Zahrnuje současné výše úvěrů, hypotéky, ale i budoucí u nečerpaných kreditních karet a kontokorentů, vůči výši ročního příjmu, vyjádřeno poměrem v násobcích ročního příjmu. ČNB považuje za rizikové, když je DTI vyšší než 9, to je 9ti násobek ročního přijmu žadatele. Jednoduchý výpočet je, váš čistý příjem vynásobíte 60 měsíci a dostanete limitní hranici pro úvěr vzhledem k DTI.

Nezkoumá se, pokud se jedná o refinancování nebo konsolidaci, kdy nedochází k dalšímu zatížení rozpočtu žadatele.


Co je DSTI u hypoték (Debt service-to-Income)

DSTI u hypoték znamená celkový poměr výše splátek dluhu vůči příjmu, čili zadluženost.

Zahrnuje současné splátky úvěrů, splátku hypotéky, ale budoucí splátky nečerpaných kreditních karet a kontokorentů vůči výši měsíčního/ročního příjmu. Vyjádřeno poměrem v procentech. ČNB považuje za rizikové, když je DSTI vyšší než 45% ročního přijmu žadatele.

Nezkoumá se, pokud se jedná o refinancování nebo konsolidaci, kdy nedochází k dalšímu zatížení rozpočtu žadatele.


Co je LTV u hypoték (loan-to-Value)

Výše úvěru v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti je většinou udávaná v procentech (70% LTV, 85% LTV). 70% LTV tedy znamená, že na 70 % hodnoty nemovitosti si klient u banky půjčil a zbytek uhradí z vlastních zdrojů.


Odhad ceny nemovitosti

Povinný údaj, který banka bude potřebovat pro to, aby hypoteční úvěr poskytla. Odhad ceny nemovitosti umí některé banky udělat na počkání (u Hypoteční banky a ČSOB to platí například pro byty ve městech s více než 10 000 obyvateli), nebo nabídnou své interní odhadce, kteří si danou nemovitost prohlédnou a udělají odborný odhad o její ceně. Tento odhad (cenový údaj) je pak dále považován za zástavní hodnotu nemovitosti.


Vinkulace

Vinkulací se nazývá omezení dispozičního práva, například vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby. Při pojistné události by pak bylo pojistné plnění vyplaceno ve prospěch této osoby. Důležité je především při pojištění smrti, které může hypoteční společnost vyžadovat, či pojištění zastavené nemovitosti ve prospěch úvěrující banky.


Čerpání úvěru

Nebo také „uvolnění“ peněz bankou. Čerpání úvěru znamená, že banka již převedla peníze na vybraný účet. Jinými slovy: jakmile se začne úvěr čerpat, musí klient za své nové bydlení začít bance platit. Čerpat může buď najednou (jednorázově), nebo postupně. Jednorázové čerpání probíhá například při koupi bytu či domu nebo při kompletním splacení jiného hypotečního úvěru. Pokud staví nebo rekonstruuje, úvěr se čerpá většinou postupně. Celková doba čerpání bývá omezena, obvykle maximálně na 24 měsíců od data prvního čerpání úvěru. Obecně platí, že dokud není úvěr dočerpán, platím bance pouze úroky, ale nesplácím úvěr.


Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky je splacení již existujícího hypotečního úvěru (meziúvěru) u jedné banky (spořitelny) novým hypotečním úvěrem (meziúvěrem) od jiné banky (spořitelny). Nejvýhodnější je k refinancování hypotéky využít možnosti splatit celou dlužnou částku v době fixace úrokové sazby původního úvěru. Refinancování má obvykle jiné a výhodnější podmínky, není však snadné se zorientovat v takovém množství nabídek na trhu a pro většinu klientů to nebývá snadné. Proto nabízíme svým klientům kompletní zajištění refinancování hypotečního úvěru, včetně zajištění výhodnějších podmínek, než běžně banky nabízí. Každý hypoteční úvěr má zafixovanou výši úrokové sazby na zvolenou dobu, po uplynutí této doby banka sazbu mění. Poté záleží jen na klientovi, zda bude novou sazbu akceptovat, nebo zdarma přejde k jiné bance.

Refinancování hypotéky je splacení již existujícího hypotečního úvěru (meziúvěru) u jedné banky (spořitelny) novým hypotečním úvěrem (meziúvěrem) od jiné banky (spořitelny). Nejvýhodnější je k refinancování hypotéky využít možnosti splatit celou dlužnou částku v době fixace úrokové sazby původního úvěru. Refinancování má obvykle jiné a výhodnější podmínky, není však snadné se zorientovat v takovém množství nabídek na trhu a pro většinu klientů to nebývá snadné. Proto nabízíme svým klientům kompletní zajištění refinancování hypotečního úvěru, včetně zajištění výhodnějších podmínek, než běžně banky nabízí. Každý hypoteční úvěr má zafixovanou výši úrokové sazby na zvolenou dobu, po uplynutí této doby banka sazbu mění. Poté záleží jen na klientovi, zda bude novou sazbu akceptovat, nebo zdarma přejde k jiné bance.


Nejvhodnější doba k refinancování hypotéky

Nečekejte, až vám bankovní instituce oznámí vypršení fixní úrokové sazby a nabídne vám nové, vyšší sazby pro následující fixní období. Z praxe víme, že banka oznámí konec fixace sazby až před uplynutím fixní lhůty, a klient se pak dostane do časové tísně na vyřízení refinancování hypotéky u jiné banky. Nemá tak možnost vyjednat tu nejvýhodnější hypoteční sazbu.

Refinancování hypotéky u konkurenčních bank je potřeba začít řešit nejméně tři měsíce před uplynutím fixního období.

Refinancování hypotéky nabízí celou řadu výhod, obecně platí, že kdo se tím zabývá, tak určitě ušetří.


Hypoteční kalkulačka

Zájemcům o hypoteční úvěr nabízí možnost udělat si reálnou představu o výši splátek u každého konkrétního úvěru.

Zadáním potřebných informací do online hypotečního kalkulátoru, jako jsou výše požadovaného úvěru, délka fixačního období, doba splácení úvěru a hodnota nemovitosti, na kterou chcete úvěr čerpat, snadno zjistíte výši splátek a budete tak alespoň lépe v obraze.


Srovnání hypoték

Nezávislé srovnání hypoték vám pomůže získat přehled o aktuálních nabídkách všech hypotečních úvěrů.

Databáze srovnání hypotečních úvěrů je pravidelně aktualizována, jsme tak připraveni svým klientům předložit vždy jen reálné sazby.


Individuální sazba

Rozdíl mezi sazbou ze srovnávače a individuální sazbou u hypotéky na klíč je v tom, že srovnávač pracuje s pevně nastavenými daty a nezohledňuje možnosti bank u individuálních sazeb, které se mění.

Sazbu ovlivňuje výše úvěru, bonita klienta, nabídka konkurence ale i obraty na účtu.

Pro přesnou nabídku, šitou vám na míru, je nutné zpracovat všechna data, která mohou ovlivnit podmínky úvěru.

Teprve potom se dostáváte k porovnání skutečně relevantních čísel.

Pro zpracování individuální nabídky vyplňte následující formulář a budete kontaktováni specialistou.


Nájem vs. hypotéka

Po zadání vašeho nájmu (bez ostatních plateb, např. voda, elektřina apod.) Vám spočítáme za kolik si můžete pořídit vlastní bydlení se stejnou splátkou jako je váš současný nájem.

Chci si hypotéku vyřídit SÁM

Čím začít a jak postupovat?
Jak získat u své banky dobrý úrok?
Na co si dát pozor?

100% hypotéka

Možnost 100% financování nemovitosti (omezila ČNB)

Stručný článek se změnami hypoték od 1.4.2017 pro Vás.

Hypotéka kalkulačka, hypotéka srovnávač